فیلم اموزش انتقال تصویر بدون سیم واموزش اشتراک گذاری فیلم به رسیورهای gshare.tv box
نويسنده آخرين پست: sajad.ma | شروع کننده موضوع: gshare.ir | انجمن: آموزشها و نرم افزارهای اختصاصی | مشاهده: 507 بار | پاسخ: 13

خريد يوروکم
نويسنده آخرين پست: porya.imani | شروع کننده موضوع: www.gshare.ir | انجمن: خريد يوروکم | مشاهده: 3261 بار | پاسخ: 81

خرید سی سی کم اختصاصصی انجمن mahvareh
نويسنده آخرين پست: meysam.lolaei | شروع کننده موضوع: www.gshare.ir | انجمن: خريد سيسيکم | مشاهده: 4053 بار | پاسخ: 86

فیلم لذت دیدن کلیه کانالهای فارسی دنیادر همه قارها با رسیورها بدون دیش gshare.tv box
نويسنده آخرين پست: nader-l | شروع کننده موضوع: gshare.ir | انجمن: لیست شبکه های رسیور GSHARE.TV BOX | مشاهده: 216 بار | پاسخ: 3

خرید رسیورهای بدون دیش
نويسنده آخرين پست: ehsani-m2 | شروع کننده موضوع: www.gshare.ir | انجمن: خرید رسیورهای بدون دیش GSHARE BOX TV | مشاهده: 3821 بار | پاسخ: 81

جدیدترین و بروزترین:سافتکم آپدیت شده برای استرانگهای سری hd تمام مدل های موجود
نويسنده آخرين پست: mahvareh | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: سایت استرانگ|STRONG Receiver | مشاهده: 271 بار | پاسخ: 3

** جدیترین سافتکم های روز مخصوص دستگاه های استرانگ **
نويسنده آخرين پست: mahvareh | شروع کننده موضوع: Moh@mm@d-SAT | انجمن: نرم افزار | مشاهده: 20577 بار | پاسخ: 95

سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4955 softcam
نويسنده آخرين پست: mahvareh | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: استرانگ 5995 و 4955 و 4960 و SRT 5922 | مشاهده: 100 بار | پاسخ: 1

سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4675 softcam
نويسنده آخرين پست: mahvareh | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: سایت استرانگ|STRONG Receiver | مشاهده: 237 بار | پاسخ: 1

سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4672 softcam
نويسنده آخرين پست: mahvareh | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: سایت استرانگ|STRONG Receiver | مشاهده: 85 بار | پاسخ: 1

سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4663 softcam
نويسنده آخرين پست: mahvareh | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: سایت استرانگ|STRONG Receiver | مشاهده: 128 بار | پاسخ: 1

سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4962 softcam
نويسنده آخرين پست: mahvareh | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: سایت استرانگ|STRONG Receiver | مشاهده: 77 بار | پاسخ: 1

سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4957 softcam
نويسنده آخرين پست: mahvareh | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: سایت استرانگ|STRONG Receiver | مشاهده: 123 بار | پاسخ: 1

سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4935 softcam
نويسنده آخرين پست: mahvareh | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: سایت استرانگ|STRONG Receiver | مشاهده: 303 بار | پاسخ: 1

سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4915 softcam
نويسنده آخرين پست: mahvareh | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: سایت استرانگ|STRONG Receiver | مشاهده: 122 بار | پاسخ: 1

سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4910 softcam
نويسنده آخرين پست: mahvareh | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: سایت استرانگ|STRONG Receiver | مشاهده: 86 بار | پاسخ: 1

سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4901 softcam
نويسنده آخرين پست: mahvareh | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: سایت استرانگ|STRONG Receiver | مشاهده: 82 بار | پاسخ: 1

سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4950 softcam
نويسنده آخرين پست: mahvareh | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: استرانگ مدل .STRONG 4902.4920.4922.4930.4900.4940.4950 | مشاهده: 90 بار | پاسخ: 1

سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4940 softcam
نويسنده آخرين پست: mahvareh | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: استرانگ مدل .STRONG 4902.4920.4922.4930.4900.4940.4950 | مشاهده: 75 بار | پاسخ: 1

سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4930 softcam
نويسنده آخرين پست: mahvareh | شروع کننده موضوع: mahvareh | انجمن: استرانگ مدل .STRONG 4902.4920.4922.4930.4900.4940.4950 | مشاهده: 97 بار | پاسخ: 1